Urban Support Group

De Urban Support Group is op pad! Deze samenwerking tussen enkele instellingen uit de urban arts ontstond in 2015 in Amsterdam, mede op initiatief van onze voormalige zakelijk leider Meinke Noordam. Nu begint er vaart te komen in de onderneming. Doel is om met partners als Don’t Hit Mama, Solid Ground Movement, Spin Off, Urban House Groningen, Sample Culture / Hip Hop Lab 040 en Epitome Entertainment (Rotterdam) bij elkaar langs te gaan om in zogenaamde werkconferenties ons te buigen over de waarde, de kracht en het belang van talentontwikkeling vanuit de hiphop bron.

Uiteindelijk zal daar een gezamenlijk statement uit voort komen, dat vooral beleidsmakers en de politiek moet bereiken. Een forse en noodzakelijke uitdaging, waarvoor het Fonds voor Cultuurparticipatie een budget ter beschikking stelt. Onlangs was de Urban Support Group met een zeer geslaagde workshop present in de manifestatie Cultuur in Beeld, op 7 december in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. In januari starten we met de eerste werkconferentie in Eindhoven, op bezoek bij Sample Culture / Hip Hop Lab 040, waar André “Drosha” Grekhov de spil van is.

Pol Eggermont, dramaturg en schrijver, treedt op als onderzoeker en voorzitter van deze sessie en legt uiteindelijk de verworven inzichten vast. Het belooft een boeiende tournee door urban Nederland te worden.