3 Package Deal

3 Package Deal is een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaatsen, bedoeld om Amsterdams talent in de kunst, te koppelen aan kunstinstellingen uit de stad, zodat die hen begeleiden en stimuleren. Ook levert deze regeling de deelnemers betaalbare woon- en werkruimte. Junadry Leocaria is vanuit Don’t Hit Mama voorgedragen voor de 3 Package Deal 2016 / 2017. Ze werd afgelopen september toegelaten. Partners die Junadry begeleiden zijn – naast Don’t Hit Mama – de AHK, afdeling SNDO (School for New Dance Development), Dansmakers en Frascati. Via de redelijke nieuwe voorziening WOW, kwam Junadry aan een eigen werk- en woonplek in Amsterdam West, waar ze onlangs een informele presentatie hield van twee solo’s. De 3 Package Deal biedt haar inspiratie door zeer uiteenlopende kunstinstellingen met verschillende invalshoeken en expertises. Bij de SNDO volgde Junadry onlangs een serie lessen van Ria Higler die haar op een heel andere manier liet kijken naar dans. Uiteindelijk zal de 3 Package Deal Junadry helpen grip te krijgen op waar ze als dansmaker naar toe wil. Dit traject loopt een jaar.